Fosen Trails

Utvikling og tilgjengeliggjøring av sykkel, stiløping og vandringsnettverk på Fosen, med base i Åfjord

Hva er Fosen Trails?

Vi er en terrengsykkelinteressert gruppe som ønsker seg et terrengsykkeltilbud i Åfjord for Åfjordingen og for fritidsårfjordingen. Sammen med Åfjord kommune har vi gjennomført et forstudie for å kartlegge muligheter, kostnadsbilde og kompetanseheving.

Pr i dag har vi funnet noen gode, men knotete og bløte naturlige stier. Disse naturlige stiene er gradert stort sett rødt og sort og ikke spesielt godt tilrettelagt for familier og nybegynnere. Noe vi ønsker å gjøre noe med.

I et forhåpentligvis tett samarbeid med Åfjord kommune, Åfjord IL og grunneiere ønsker vi nå å kartlegge områder i kommunen vi kan utvikle terrengsykkelaktivitet. 

Samarbeidspartnere

Høsten 2021 var vi en liten gruppe fra kommune, Fosen Aktiv, Frivillighetssentralen og Åfjord IL som reiste til Trondheim og Nilsbyen terrengsykkelarena for å se hva de har fått til i anlegget, men også for å bli bedre kjent med utforming og byggestil.

Ildsjel og sykkelentusiast, Andreas Dahl fra Fosen Aktiv viste frem «bærekraftig» stibygging. Vi fikk også snakket med ildsjel og dugnadspatruljen i Nilsbyen samt prosjektlederen som kunne melde om et enormt interesse for anlegget. I sommer har de registrert over 10 000 turer i anlegget.

Bærekraftig sti

En sti er resultatet av slitasje over tid. Det er dyrs og menneskers gjentatte bruk av en naturlig trasé gjennom terrenget som skaper en sti. Slitasjen på terrenget gir oss stien, og dermed også mulighetene for turopplevelser. Det er derfor ikke noe mål i seg selv at slitasjen skal opphøre. Da vil stien gro igjen, og turopplevelsen blir mindre tilgjengelig.

En bærekraftig sti må bygges slik at den ivaretar hensyn til naturen, har høy slitasjestyrke og er lett å vedlikeholde. Stiene klassifiseres etter vanskelighetsgrad og det strebes etter å beholde de nasjonale standardene for de ulike gradene. 

Sykkelstier på Fosen

Blogg

Instagram Feed